Press "Enter" to skip to content

Vispārējie noteikumi

Šie noteikumi nosaka saita storby.lv lietošanas noteikumus un ir saistoši storby.lv lietotājiem. Jēdziens “Lietotājs” ir attiecināms gan uz saita apmeklētaju, gan uz reģistrētu lietotāju, gan arī reģistrētajiem tirgotājiem.

storby.lv ir online saits, kurā lietotājs var izveidot individuālu kontu, lai ievietotu sludinājumus savu preču pārdošanai. Saita darbību organizē un koordinē “SIA Storby”, turpmāk tekstā Storby, ar reģistrācijas numuru 42103110538.

Saita storby.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, tajā skaitā visām tajos veiktajām izmaiņām.

Storby nenes nekādu atbildību par lietotāju saistībām ar trešajām personām, saitā reģistrētajiem tirgotājiem, lietotāju publicēto informāciju vai tajā pirktajām, pārdotajām precēm.

Reģistrācija

Lai kļūtu par storby.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro saitā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

Lietotāja kontā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

Katram storby.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja konts.

Katram reģistrētajam saita lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus saita piekļuves datus.

Kļūstot par reģistrētu storby.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja kontā norādīto datu apstrādei.

Visi storby.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Katrs reģistrētais storby.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja kontā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem storby.lv lietotājiem un ka šo datu izmantošana nav atkarīga no storby.lv.

Jebkurš storby.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izdzēst savu kontu. Konta dzēšana ir neatgriezeniska un kontu atjaunot pēc tā dzēšanas nav iespējams.

Storby ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, bez iepriekšēja brīdinājuma izdzēst saita storby.lv reģistrēto lietotāju kontus, ja tie neatbilst lietošanas noteikumiem, kā arī ierobežot vai liegt pieeju saitam storby.lv, nenesot par to nekādu atbildību.

Informācija storby.lv

Katrs storby.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto saitā storby.lv vai nosūta citiem saita storby.lv lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

storby.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem informāciju:

 • kuras izvietošanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
 • kas aizskar personas godu un cieņu;
 • kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 • kas ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
 • kas satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 • kurai piemīt nesaskaņotas reklāmas raksturs;
 • kas ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
 • kas ietekmē vai var ietekmēt saita storby.lv normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Storby ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja kontu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

Storby nav atbildīgs par saita pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām saita darbībā, saita lietotāja konta datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

Storby, izvietojot informāciju saitā, vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt lietotājus par dažāda veida ar saitu saistītām aktualitātēm vai nosūtīt komercinformāciju. Atrakstīties no jaunumiem ir iespējams, par to informējot storby.lv pa epastu info@storby.lv

Storby patur tiesības izmantot saitā ievietotos attēlus un citu informāciju saita popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz storby.lv pieder tikai un vienīgi Storby. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti storby.lv.

Storby.lv lietotājiem ir aizliegts iegādāties preci gadījumā, ja ražotājs preces aprakstā ir minējis prasības preces iegādei, kurām lietotājs neatbilst. Piemēram, ja ražotājs preces aprakstā ir minējis, ka konkrēto preci aizliegts iegādāties personām zem 18 gadu vecuma, šo preci iegādāties drīkst tikai personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. Ne storby.lv, ne ražotājs nenes nekādu atbildību gadījumā, ja lietotājs šo aizliegumu pārkāpj.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Storby un saita lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Preču tirgotāju noteikumi

Ikvienam saita lietotājam ir tiesības izveidot bezmaksas lietotāja kontu, no kura ir iespējams pieteikties kļūt par tirgotāju storby.lv.

Storby ir tiesīgs apstiprināt vai noliegt pieteikumu, nesniedzot papildus paskaidrojumus.

Preču ievietošana saitā storby.lv ir bezmaksas. Prece saita izpratnē nozīmē preces tekstuāli vizuālu raksturojumu, kas ietver preces nosaukumu, aprakstu, cenu, kā arī digitālu produkta attēlu.

Pēc reģistrācijas, tirgotājs var sazināties ar Storby vadību par foto un video materiālu izstrādi. Storby uzņemas tirgotājam palīdzēt ar 20 foto un 1 video izstrādi, kuru tirgotājs ir tiesīgs brīvi izmantot, kamēr vismaz 10 tirgotāja izstrādājumi (vai pēc vienošanās) atrodas pārdošanā storby.lv. Foto materiāli tirgotājam būs pieejami uzreiz pēc uzņemšanas. Par video materiāla pieejamības termiņu Storby informēs tirgotāju uzreiz pēc filmēšanas beigām. Izstrādāto foto un video materiālu autortiesības pieder tikai Storby un tirgotājs nedrīkst tos rediģēt bez Storby piekrišanas. Brīdī, kad tirgotājs izdzēš savu storby.lv kontu vai izņem preces no pārdošanas, Storby ir tiesīgs tirgotājam liegt izstrādāto materiālu tālāku ekspluatāciju.

Par katras preces pārdošanu, tirgotājs maksā Storby komisiju 5% apmērā, kas tiek atskaitīta automātiski brīdī, kad preces tirgotājs saņem samaksu par preci.

Tirgotājs summu, kura nopelnīta, izmantojot storby.lv automātiski saņem 2-3 nedēļu laikā, bet ir tiesīgs sazināties ar Storby un pieprasīt tūlītēju izmaksu. Pieprasījums tiks izskatīts vienas dienas laikā un atbilde tiks sniegta nekavējoties pēc izskatīšanas.

Tirgotājs papildus no savas komisijas daļas (95% no pirkuma vērtības) apmaksā maksājumu starpnieka izmaksas:

 • 1.4% no kopējās pirkuma vērtības + €0.25. Kopējo summu, ko tirgotājs par katru pārdoto preci saņems savā kontā, var aprēķināt, izmantojot formulu (X-5%)-((X+Y)-(((X+Y)-1.4%)-0.25))+Y, kurā X ir vienāds ar preces cenu, bet Y – ar piegādes cenu. Tātad, piemēram, par preci, kura maksā €100 ar piegādes maksu €2, tirgotājs saņem €95.32.

Precēm jābūt ievietotām attiecīgajās kategorijās, norādot informāciju par konkrētu preci latviešu valodā.

Ievietojot preci, atbilstoši un korekti ir jāaizpilda visi lauki, lai sniegtu precīzu priekšstatu par piedāvāto preci. Obligāti ir jānorāda preces cena – tā nedrīkst būt nulle. Precei ir jāpievieno vismaz viens attēls. Attēlam ir jābūt labas kvalitātes un atbilstošam piedāvātajai precei. Ja attēls vai preces apraksts ir nekvalitatīvs, Storby sazināsies ar tirgotāju saistībā ar nepieciešamajām izmaiņām. Ja izmaiņas netiks veikstas, Storby ir tiesīgs attiecīgo preci izņemt no pārdošanas.

Ieteikumi attēliem:

 • izšķirtspēja: 500x500px;
 • vienkrāsains/izpludināts fons;
 • labs apgaismojums ar preci priekšplānā un fokusā;
 • formāts: jpeg;
 • faila izmērs: < 100kb.

Ievietojot preci, aizliegts lietot simbolus, lielos burtus un citas metodes sludinājuma izcelšanai.

Preces var tikt ievietotas, kādā no sakuma lapas sadaļām. Sīkāku informāciju par sadaļām varat iegūt, kontaktējoties ar info@storby.lv.

Aizliegts ievietot preces, kas ir pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu.

Aizliegts ievietot:

 • preces, kuru tapšanā ir pārkāptas autortiesības;
 • darba, izplatītāju piesaistes, un citus sludinājumus;
 • linkus uz citām preču iegādes mājas lapām;
 • preces, kuras nav ražotas Latvijā.

Neatbilstošas preces tiks pārvietotas uz atbilstošo kategoriju, rediģētas vai izdzēstas.

storby.lv lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava ievietotā preces apraksta saturu un informācijas patiesumu.

Saitā norādītās cenas ir norādītas ar tajās ietvertu PVN.

Storby ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas saitā storby.lv.

© Storby 2021
X